email: shop24@clr-czech.com, tel.: +420 728201004

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

Zkreslení a poruchy videosignálu

Zkreslení a poruchy videosignálu

Příklady zkreslení a korekcí VIDEOSIGNÁLU

Standardní videosignál

Zkreslení a poruchy videosignálu

Na obrázku je zobrazen standardní videosignál o normované amplitudě 1 Vpp. Ten je v ideálním případě složen ze synchronizační směsi o amplitudě 250 mV a obrazového signálu o amplitudě 750mV. Barevný videosignál navíc obsahuje bursty barvonosné frekvence 3,58 MHz o amplitudě 150-200 mV.

Nízká úroveň signálu

Zkreslení a poruchy videosignálu

Pro nízkou úroveň signálu je typický tmavý obraz, který může být doprovázen poruchami synchronizace. U digitálních zařízení dochází od určité úrovně k úplnému výpadku signálu. Snadné doladění amplitudy lze provést plynulou korekcí zesílení GAIN – Koaxiální vedení – zesilovače VA, VD / optooddělovače OS, OK – Stáčená vedení – vysílače TR (3 úrovně) / přijímače RC / opakovače RP – Optická vedení – přijímače video a video + data jsou vybaveny AGC + dodatečným trimrem pro nastavení výstupní úrovně

Poruchy synchronizace

Zkreslení a poruchy videosignálu

Poruchy synchronizace jsou často způsobeny špatnou kvalitou synchronizačních pulsů u nichž dochází zejména vlivem útlumu v oblasti stovek kHz k zaoblování náběžných hran. Správné nastavení je důležité především u digitálně zpracovávaných signálů, kde i malé zkreslení může vést k ztrátě celého signálu. Správné nastavení tvaru synchronizačních pulsů lze velmi snadno provést korekcemi LF a LF-MF. – Koaxiální vedení – zesilovače VA / optooddělovače OK – Stáčená vedení – přijímače RC / opakovače RP – Optická vedení – tento druh zkreslení se u optických vedení nevyskytuje

Útlum středních a vysokých frekvencí

Zkreslení a poruchy videosignálu

Při útlumu středních a vysokých frekvencí od cca 1MHz a 500m kabelu (twist nebo koax) dochází ke ztrátě detailů v obraze. Například při snímání obrazu pachatele, který neoprávněně pronikl do objektu jsme sice schopni rozeznat pohlaví osoby, odhadnout výšku apod., ale bez možnosti jeho 100% identifikace. Potřebnou korekci frekvenční charakteristiky lze velmi snadno provést korekcemi MF, MF-HF a HF. – Koaxiální vedení – zesilovače VA / optooddělovače OK – Stáčená vedení – vysílače TR (v nastavení 4Vpp) / přijímače RC / opakovače RP – Optická vedení – tento druh zkreslení se u optických vedení nevyskytuje

Útlum vysokých frekvencí

Zkreslení a poruchy videosignálu

Při útlumu vysokých frekvencí od cca 4MHz dochází ke ztrátě detailů v obraze. Například při snímání obrazu pachatele, který neoprávněně pronikl do objektu jsme sice schopni rozeznat pohlaví osoby, odhadnout výšku apod., ale bez možnosti jeho 100% identifikace. Potřebnou korekci frekvenční charakteristiy lze velmi snadno provést plynulou korekcí MF-HF nebo HF. – Koaxiální vedení – zesilovače VA / optooddělovače OK – Twistovaná vedení – vysílače TR (v nastavení 4Vpp) / přijímače RC / opakovače RP – Optická vedení – tento druh zkreslení se u optických vedení nevyskytuje

Vertikální široký pruh

Zkreslení a poruchy videosignálu

Pohybuje-li se obrazem vertikálně pomalu nahoru nebo dolů až několik cm široký pruh jde o vyrovnávání napěťových potenciálů (zemní smyčka) v jednotlivých částech systému. V tomto případě je nutné přerušit tuto zemní smyčku galvanicky izolujícím prvkem (optočlen, transformátor). METEL dodává celou řadu oddělovačů pro koaxiální (PGS, 2OS, 2OS1, 1OS, OS, OK), stáčená (TR) i datová vedení (GS). Ideálním řešením, kde se tento problém eliminuje je použití optických vláken místo metalických vedení.

Zvýšená hladina šumu

Zkreslení a poruchy videosignálu

Zvýšená hladina šumu v signálu se v současných CCTV systémech projevuje zejména u systému s přenosem videosignálu po optických vláknech se zastaralou amplitudovou modulací Se zvětšující se vzdáleností přenosu dochází vlivem vlákna i zhoršujícím se šumovým vlastnostem přijímače s narůstajícím zesílením. Řešením takto vzniklého problému může být použití výkonějšího vysílače nebo vlnové délky s nižším útlumem např 1300 nm místo 820 nm. Všechny optopřevodníky METEL používají pro videosignál vlnové délky 1310 nebo 1550nm a frekvenční nebo digitální modulaci.

Tenké šikmé proužky

Zkreslení a poruchy videosignálu

Šikmé proužky, které se pohybují v jednom směru nebo kmitají mohou být způsobeny použitím spínaného zdroje nebo měniče napětí přímo v zařízení zpracovávajícím signál nebo v jeho okolí. Externím zdrojem rušení mohou být jakékoliv zařízení osazené tyristory, triaky, atd. jako např regulátory výkonu, výkonové spínané zdroje, zářivky apod.

Odrazy ve vedení

Zkreslení a poruchy videosignálu

Jde o jev typický pro nepřizpůsobená vedení. Obvykle je způsoben použitím více druhů kabelu v trase bez přizpůsobení (opakovače, zesilovače…) nebo při paralelním spojení více párů twist kabelu.

Rušení z bezdrátových sítí

Zkreslení a poruchy videosignálu

Ve vyjimečných případech může být rušení způsobeno blízko umístěným (desítky cm) mobilním telefonem, GSM bránou, vysílačkou apod. Nejvíce citlivé jsou twistové přijímače (korekční obvody) a zejména optické přijímače (mezi přijímacím konektorem a transimpedančním zesilovačem).

.
zdroj informací: metel.cz

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále