email: shop24@clr-czech.com, tel.: +420 728201004

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

GRADE -Stupně zabezpečení

GRADE – Stupně zabezpečení

U instalací poplašných systémů je v Evropské unii a tím pádem i v ČR aktuálně platnou normou PN-EN 50131-1:2009 upřesňující systémové požadavky na instalované komponenty v poplašných systémech objektů a norma PN-EN 50130-5:2002 představující nároky na prostředí ve kterém jsou instalovány.
Tab. 1. Norma EN50131-1 uvádí čtyři stupně zabezpečení (Grade 1-4) 

 

Stupeň 1 / Grade 1 pro instalace v objektech s nízkým stupněm rizika
Stupeň 2 / Grade 2 pro instalace v objektech s nízkým až středním stupněm rizika
Stupeň 3 / Grade 3 pro instalace v objektech se středním až vysokým stupněm rizika
Stupeň 4 / Grade 4 pro instalace v objektech s vysokým stupněm rizika

stupně zabezpečení - grade

S ohledem na typ narušitele, před nímž bude objekt chráněn systém splňující daná kritéria, musíme dle normy  PN-EN 50131-1:2009 rozlišovat:

grade 2grade

  • Stupeň 1 / Grade 1 – narušitel má malé znalosti o poplašných systémech a při jejich narušování bude používat základní, snadno dostupné nástroje, jako jsou páčidla, kladiva….
  • Stupeň 2 / Grade 2 – narušitel má základní znalosti o poplašných systémech a při jejich narušování bude používat široké spektrum obecně dostupných nástrojů (např. multimetr).
  • Stupeň 3 / Grade 3 – narušitel má dobré znalosti o poplašných systémech a má přístup k specializovaným nástrojům sloužícím k proniknutí do systému, včetně alespoň částečné znalosti poplašných systémů.
  • Stupeň 4 / Grade 4 – narušitel má nejen kompletní znalosti o poplašných systémech a celé spektrum specializovaných nástrojů, jako je pc vybavení se specializovaným software, ale bude také umět přesně naplánovat celý útok na zabezpečený objekt, počínají deaktivací upozorňovacích zařízení až do deaktivaci samotné poplašné centrály.
Z přehledu výše vyplývá, že požadavky normy Stupeň 1 / Grade 1 by měla splňovat zařízení a instalace určené k montáži maximálně v chatách, garážích a podobných objektů bez výskytu dražšího zařízení. U bytů a rodinných domů se doporučuje použít zabezpečení ve stupni 2 (Grade 2)

V případě veřejných institucí, prodejen, výrobních podniků a podobných objektů, se požaduje splnění požadavků norem Stupně 2 /  Grade 2 a u vybraných (např. soukromé směnárny..)  Stupeň 3 / GRADE 3.

Nejvyšší certifikát Stupně 4 (Grade 4), je nezbytný pro ochranu takových objektů, kde se nacházejí nesmírně cenné věci, jako jsou galerie nebo muzea, banky a objekty se zvláštním významem, jako jsou vládní budovy a ministerstva.

Se stupněm zabezpečení (Grade) se pojí také kritéria frekvence pravidelného servisu samotné instalace a způsobu jejího napájení.

V případě Stupně 1 se vyžaduje jedna servisní (kontrolní) návštěva ročně

Stupně 2 a 3 jsou dvě servisní (kontrolní) návštěvy ročně nebo jedna návštěva a jedna kontrola systému na dálku

Stupně 4 vyžaduje dvě servisní (kontrolní) návštěvy ročně.

Servisní kontroly musí provádět osoba/společnost s příslušnou koncesí, která opravňuje k instalacím a servisu zabezpečovacích systémů, musí být učiněn zápis v servisní knize a dodán protokol o provedené kontrole !!

Všechny normy platné pro poplašné systémy také předpokládají, že se v poplašném systému nachází přídavný zdroj napájení (zálohované napájení – akumulátor/baterie). Rozlišují se jeho dva druhy:

  • typ A: síťové napájení + nabíjitelné akumulátory,
  • typ B: síťové napájení + baterie.
Tabulka níže určuje, jakou minimální dobu funkčnosti poplašného systému (v hodinách) musí zajišťovat instalovaný akumulátor při výpadku síťového napájení, aby splňoval požadavky dané platné normy.
Tab. 2. Minimální doba funkčnosti poplašného systému (v hodinách)

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
Typ A 12 h 12 h 24 h 24 h
Typ B 24 h 24 h 120 h 120 h

 

V případě bezdrátového přenosu signálů z detektorů do zabezpečovací ústředny, musí být pro ochranu komunikace před falšováním každého vysílače v systému přidělen identifikační kód. Nutný počet kódů dostupných v daném systému je v normě také určen.
Tab. 3. Počet dostupných kódů

Stupeň ochrany Počet kódů dostupných na zařízeních
Stupeň 1 100 000
Stupeň 2 1 000 000
Stupeň 3 10 000 000
Stupeň 4 100 000 000

 

Přísně určeny jsou i požadavky týkající se detekce ztráty bezdrátového spojení detektoru s ústřednou poplachového systému, případně jednotlivých bezdrátových komponent systému mezi sebou (pokud takovou komunikaci používají), které musí být chápáno jako závada. Níže je představena tabulka období dozoru bezdrátového spojení.
Tab. 4. Období dozoru bezdrátového spojení

Stupeň ochrany Zařízení vykazující, ovládající a vysílající poplach
Stupeň 1 240 minut
Stupeň 2 120 minut
Stupeň 3 100 s
Stupeň 4 10 s

I když je na našem trhu velké množství různých zabezpečovacích systémů, včetně “levných” čínských zázračných hraček, doporučujeme použít vždy kvalitnější, homologovaný systém zabezpečení.

Homologovaný zabezpečovací systém dle norem N-EN 50131-1:2009 a PN-EN 50130-5:2002 zaručí kvalitní a bezproblémovou funkci celého systému zabezpečení. 

Homologované systémy jsou také požadovány pojišťovnami a v případě pojistné události ve většině případů pojišťovna při zjištění využití nehomologovaného systému (pokud je elektronické zabezpečení uvedeno jako podmínka při uzavření pojistné smlouvy) krátí, případně úplně odmítne pojistné plnění.

Při dodávce a případné instalaci elektronického zabezpečení vždy vyžadujte homologační listy od všech komponent systému, minimálně ústředny EZS a detektorů. Taktéž je nutné, pro každý instalovaný zabezpečovací systém vyžadovat technickou dokumentaci a protokol o výchozí kontrole/revizi systému EZS. Předejdete tím možným budoucím potížím……

vzor certifikátu pro stupeň 3 (grade 3)

    certifikát grade 3

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále