email: shop24@clr-czech.com, tel.: +420 728201004

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

Technický slovník

Technický slovník

 

10/100 Base-T – standard sítě Ethernet

Standard 10/100 Base-T – je jeden ze standardů Ethernetu (standard vytváření lokálních počítačových sítí – LAN).


 

802.11ac – standard bezdrátové sítě

Standard bezdrátové sítě 802.11ac pracuje v pásmu 5 GHz a využívá technologii Multi-User MIMO (MU-MIMO) a tvarování svazku. Díky tomu a např. širšímu spektru umožňuje dosáhnout propustnosti v řádu 1,3 Gbit/s (při použití tří antén).


 

802.11b – standard bezdrátové sítě

Standard IEEE 802.11b – standard bezdrátové sítě, který umožňuje propustnost do 11 Mb/s a maximální dosah může stanovit do cca 50 m v uzavřených místnostech a cca 100 m v otevřeném prostoru. Dosah lze zvýšit díky použití směrových antén. V Polsku se pásmo dostupné pro tento typ sítě pohybuje v rozmezí 2,4 GHz…2,4835 GHz, což odpovídá 13 kanálům.


 

802.11g – standard bezdrátové sítě

Standard IEEE 802.11g – standard bezdrátové sítě, který byl navržen jako rozšíření 802.11b. Zvyšuje prostupnost na 54 Mbit/s s pomocí stejného pásma 2,4 GHz, které se používá v 802.11b. Při velkém zahuštění uživatelů jsou problém s interferencemi a správnou prostupností kanálů, proto je tento standard nahrazován alespoň IEEE 802.11n.


 

802.11n – standard bezdrátové sítě

Standard IEEE 802.11n – standard bezdrátové sítě, který využívá mnoho antén za účelem zvýšení rychlosti datového přenosu. Může být používán ve dvou frekvenčních pásmech: 2,4 GHz a 5 GHz s teoretickou rychlostí do 600 Mb/s. V současnosti se v praxi dosahuje rychlosti do cca 440 Mb/s.


 

AHD – standard přenosu videosignálu

AHD (Analog High Definition) – standard umožňující přenos signálu v kvalitě HD (1280×720), Full HD (1920×1080), 3 Mpx (2048×1536), 4 Mpx (2560×1440) a 5 Mpx (2592×1944) prostřednictvím koncentrického kabelu 75 Ω nebo počítačové kroucené dvojlinky s video transformátory.


 

Akumulátor AGM (Absorbent Glass Mat)

Akumulátor AGM (Absorbent Glass Mat) je bezobslužný akumulátor, který má na rozdíl od tradičního olověného akumulátoru elektrolyt plně absorbován (vázán) ve speciálních rohožích ze skelného vlákna.


AllFrame Technology – redukce počtu ztracených políček videa.

Technologie vytvořená firmou Western Digital, implementovaná v pevných discích řady Purple určených pro záznam videostreamu 24h/7 v kvalitě HD.


 

BLC – konfigurovatelná kompenzace protisvětla

BLC (Backlight Compensation) je tzv. kompenzace protisvětla; funkce průmyslových kamer, která automaticky reguluje úroveň jasu obrazu na místech silného zdroje světla.


 

Clona

Část objektivu, která zodpovídá za množství světla pronikajícího do zesilovače obrazu. Může měnit hodnoty relativního otvoru objektivu a redukovat tak nebo zvětšovat množství světla v případě objektivů s proměnlivou clonou (manual iris, auto iris), nebo také může být pevná.


 

CRI – index podání barev

CRI (Colour Rendering Index) – index daného světelného zdroje, který vymezuje stupeň podání barev předmětů osvětlených tímto zdrojem. Rozsah tohoto parametru se pohybuje v rozpětí od 0 do 100 Ra; přičemž čím vyšší index, tím jsou barvy předmětů v daném světle lépe podány.


 

CVBS – standard pro přenos videosignálu

Composite Video, známý také jako kompozitní videosignál CVBS (Composite Video Baseband Signal), je analogový signál přenosu videa (bez zvuku), který nese informace v standardním rozlišení 480 i nebo 576 i (480 řádků nebo 576 řádků posílaných ve dvou cyklech).


 

Decibel (dB)

Decibel – poměr dvou hodnot vyjádřených v logaritmické jednotce.

Decibel (dB), tedy jedna desetina belu, byl zaveden v roce 1922 na počest vynálezce telefonu Alexandra Grahama Bella. Proč byla zavedena tato jednotka? Jde samozřejmě o zjednodušení a usnadnění výpočtů. V elektronice, telekomunikaci, akustice se velmi často operuje s obrovskými, velmi malými nebo velmi rozdílnými číselnými hodnotami s velkým počtem nul. Operování s nimi může být komplikované, proto se jako užitečné ukazují být decibely. Důležité je, že decibel není samostatná jednotka, jako např. volt (napětí) nebo ampér (proud). Je to metoda představení vztahu dvou hodnot.


 

Detekce pohybu

Detekce pohybu je odhalení změny scenérie nad definovanou hodnotu.

Lze ji provádět programově s pomocí digitálního zapisovače, který je vybaven takovouto funkcí, nebo s pomocí pohybového senzoru. Každý druh má své přednosti a nedostatky. Následkem detekování pohybu může být poplach nebo zahájení nahrávání na rekordéru. Programová detekce umožňuje vytyčení oblastí, v nichž má probíhat. Lze přesně určit (pokud to software umožňuje) zóny citlivé na změny. Je také možná regulace citlivosti a prahu spuštění. Po detekování pohybu zapisovač zahajuje nahrávání.

Existuje celém spektrum pokročilých druhů detekce pohybu, např.:

 • detekce překročení linie – umožňuje detekci objektů překračujících vytyčenou virtuální linii, její překročení lze nakonfigurovat v závislosti na stanoveném směru překročení;
 • detekce vniknutí – umožňuje detekci objektů vstupujících do vytyčené chráněné virtuální zóny;
 • detekce opuštění oblasti– umožňuje detekci objektů opouštějících vytyčenou chráněnou virtuální zónu;
 • detekce bezúčelného pobytu – umožňuje detekci bezúčelného pobytu osob ve virtuální oblasti nad stanovený čas, např. pokud nakonfigurujeme čas pobytu na 5 s, spustí se poplach, pokud se někdo zdržuje ve vyznačené oblasti déle než 5 s;
 • detekce shromáždění lidí – umožňuje detekci přítomnosti lidí v předem vytyčené oblasti;
 • detekce rychlého pohybu – umožňuje detekci rychle se pohybujících objektů; regulováním citlivosti určujeme rychlost, při níž je spuštěn poplach;
 • detekce parkování;
 • detekce zanechaného objektu;
 • detekce odstranění objektu;
 • detekce změny scény;
 • detekce zakrytí kamery;
 • jiné

 

Dielektrický

Izolant – plyn, kapalina nebo pevné těleso, disponující zanedbatelným počtem volných nosičů elektrického náboje. Díky této vlastnosti není vodičem elektrického proudu.

Dielektrika jsou všechny materiály nevedoucí elektrický proud. V dielektrikách se elektrické náboje, které jsou součástí každého tělesa (na rozdíl od elektrických vodičů), nemohou volně pohybovat.

Izolant je také vzduch. Musíme mít ale na paměti, že s nárůstem vlhkosti se izolační vlastnosti snižují.


 

Dosah osvětlení IR osvětlení

Dosah působení infračerveného osvětlovače závisí na druhu osvětleného povrchu a na druhu objektů, které jsou osvětlené.

Pro zajištění celodenního pozorování objektů na místech, kde je tradiční (viditelné) osvětlení nedostatečné, se používají infračervené reflektory. Infračervené světelné zdroje vydávají světlo s rozsahem vlnové délky 700–1000 nm. Čím větší je vlnová délka, tím je světlo pro lidské oko méně viditelné. Použití osvětlení tohoto typu ve vizuálním monitorování zajišťuje diskrétní pozorování objektů.

Světlo je elektromagnetické záření. Lidské oko přijímá záření (kterému se lidově říká viditelné světlo) v rozsahu 380–780 nm. Na rozdíl od lidského oka dokáží průmyslové kamery pozorovat vlny s délkou do cca 970 nm. Abychom mohli světlo vidět, musí být odraženo pozorovaným objektem. Po odrazu se světlo vrací s informací o tvaru pozorovaného předmětu.

Průmyslové kamery vidící v infračervném světle se přepínají do černobílého režimu, protože infračervené světlo neposkytuje informace o barvě.


 

Dosah přenosu napájení

Dosah napájení určuje maximální délku napájecího vedení; takovou, v jejímž případě úbytek napětí na vedení nezpůsobuje nesprávnou práci napájeného zařízení.

V instalacích průmyslového monitorování často dochází k nutnosti vést dlouhé kabely k napájení elektronického zařízení, např. kamery. Je zde třeba zohlednit velice důležitý parametr, jímž je „úbytek napětí“ na vedení. Mnoho instalačních techniků si neuvědomuje následky toku proudu napájecími kabely a problém s napájením tvoří základ při navrhování každé instalace CCTV


Elektronická stabilizace obrazu (EIS)
 
EIS – elektronická stabilizace obrazu realizovaná s pomocí grafického procesoru kamery. Systém minimalizuje rozmazání a kompenzuje vibrace zařízení, které jsou často způsobeny vnějšími podmínkami, např. větrem.
 
Jde o techniku zlepšení kvality obrazu využívající elektronické zpracování s pomocí grafického procesu kamery. EIS minimalizuje rozmazání a kompenzuje vibrace zařízení, které jsou často způsobeny vnějšími faktory, jako je vítr, vibrace podkladu vlivem pohybu těžkých vozidel, nebo kvůli nesprávnému připevnění kamery, např. na příliš vysokém a ohebném stožáru.
 
Systém EIS nezabraňuje rozmazání obrazu způsobenému pohyby objektu nebo extrémními vibracemi kamery, ale byl navržen tak, aby minimalizoval rozmazání vyplývající z běžného pohybu objektivu. Některé kamery a objektivy mají ještě propracovanější aktivní režimy.
 

 

ePoE – standard přenosu dat a napájení pomocí počítačové kroucené dvoulinky a koncentrického kabelu

Technologie přenosu dat a napájení s dosahem do 800 m; byla zavedena firmou Dahua.

Standard ePoE umožňuje napájení IP kamery z kompatibilního síťového switche nebo switche zabudovaného v zapisovači NVR, který disponuje funkcí ePoE na vzdálenost až do 800 m (zatímco délka počítačové kroucené dvoulinky v standardní síti mezi jednotlivými zařízeními nemůže překročit 100 m).

Přenos umožňuje přenášení napájení s pomocí počítačové kroucené dvoulinky na vzdálenost do 800 m – při maximálně 13 W příkonu kamery s propustností do 10 Mb/s nebo na vzdálenost do 300 m – v případě přijímačů s výkonem do 25,4 W při propustnosti sítě do 100 Mb/s.


FDNR (Defog)
 
Funkce zlepšující kvalitu obrazu na kameře během mlhy nebo atmosférických srážek
 
Kamery CCTV se často instalují venku. Očekává se od nich bezproblémový provoz v non-stop režimu a také to, že vystavené silnému světlu, dešti, sněhu a mlze budou minimalizovat negativní vliv prostředí na zaznamenávaný obraz. Podmínky prostředí mají obrovský vliv na kvalitu obrazu z monitorovací kamery. Zamlžení snižuje kvalitu obrazu velmi vysokým snížením koeficientu kontrastu, což v následku vede k nejasnosti a nedostatečné ostrosti detailů scény snímané kamerou. Výrobci své kamery čím dál častěji vybavují celou řadou funkcí, které mají za úkol zvyšovat kvalitu zaznamenávaného obrazu.
 
Odtud plyne význam funkce Defog, někdy také označované jako F-DNR, která je jedním z klíčových algoritmů implementovaných do celé řady funkcí užitečných během monitorování venku.
 

 

Funkce ROI (Region of Interest)

Funkce ROI (Region of Interest) umožňuje kompresi uživatelem vybraných oblastí obrazu za zachování co možná nejvyšší kvality. Díky tomuto je omezeno obsazení spojení a místo ve velkokapacitní paměti a také se snižuje riziko ztráty kritických informací v obraze (pojí se s příliš silnou kompresí).

IP kamery nastavené ve výchozím režimu zajišťují stejnou kompresi celého pozorovaného obrazu (scény) nastavenou na stejnou úroveň. To vede k tomu, že výsledkem je nastavení propustnosti dané kamery pro celou pozorovanou scénu. Jak víme, některé oblasti jsou ve video monitorování k ničemu. Blankytné nebe, trávník obvykle nejsou na monitorovaném místě podstatné. Tyto oblasti ovšem obsazují propustnost spojení a místa ve velkokapacitní paměti.

Funkce ROI (Region of Interest) v sítových kamerách umožňuje koncentrovat se výhradně na dodání vysoce kvalitního videa z uživatelem vybrané oblasti. V ostatních, které leží mimo ROI, předává méně nebo dokonce video vůbec nepřenáší. V případě, kdy kamera pozoruje scénu, v níž rozlišujeme důležitá a méně důležitá místa, a tak tomu je nejčastěji, lze kompresi přizpůsobit tak, aby se soustředila jen na námi určené oblasti. Právě k tomuto účelu slouží ROI. Díky této funkci můžeme určit oblast, která má být danou kamerou ukládána v co možná nejlepší kvalitě.


 

Funkce Sense Up

Sense Up – funkce prodlužující čas měření světla měničem kamery při nedostatečném vnějším osvětlení. Množství světla je regulováno s pomocí elektronické závěrky. Při nesprávném nastavení může na obrazu dojít k rozmazání pohyblivých objektů.

Funkce Sense Up je technologie zpracování obrazu, která umožňuje uživateli digitální výběr dlouhých časů otevření elektronické závěrky. V kamerách se také vyskytuje pod názvy: Sens-up, Sensup, Sense-up, DSS a Digital Slow Shutter. Její činnost spočívá v příslušném prodloužení času měření světla měničem. Uplatňuje se především na slabě osvětlených místech.


 

H.264 – standard kódování obrazu

H.264 – standard využívající hybridní kódování, v němž byla použita celá řada inovací a vylepšení, zlepšujících stupeň komprese video sekvencí a zároveň byla zachována neměnná kvalita obrazu.

Standard H.264 využívá, podobně jako u dřívějšího MPEG-2 a MPEG-4, diferenciální kompresi, tzn., že aktuální obraz je tvořen na základě jednoho nebo několika předchozích a rozdílů, které se mezi nimi v tomto čase vyskytly. Ale v H.264 byla použita celá řada vylepšení. Na jedné straně výrazně zvyšuje nároky na výpočetní výkon během kódování, ale na druhé straně značně redukuje rychlost přenosu při neměnné kvalitě obrazu.


H.265 – standard kódování obrazu
 
H.265 – standard komprese videa, zvaný také HEVC (High Efficiency Video Coding), nástupce standardu kódování obrazu H.264/AVC.

High Efficiency Video Coding je vysoce výkonný systém kódování video obrazu. Standard H.265/HEVC nabízí téměř dvojnásobně větší kompresi dat při stejné kvalitě videa nebo výrazně lepší kvalitu při stejné hodnotě bitrate ve srovnání s H.264/AVC. Díky redukci pásma o 50 % se ve srovnání s H.264 výrazně snížila potřeba místa na disku


 

HD-CVI – standard přenosu videosignálu

HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) – standard umožňující přenos signálu v kvalitě HD (1280×720), Full HD (1920×1080), 4 Mpx (2560×1440) a 8 Mpx 4K UHD (3840×2160) prostřednictvím koncentrického kabelu 75 Ω nebo počítačové kroucené dvojlinky s video transformátory.

HD-CVI je standard patentovaný firmou Dahua Technology


 

HD-TVI – standard přenosu videosignálu

HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) – standard umožňující přenos signálu v kvalitě HD (1280×720), Full HD (1920×1080), 3 Mpx (2048×1536), 4 Mpx (2688×1520), 5 Mpx (2560×1944) a 8 Mpx 4K UHD (3840×2160) prostřednictvím koncentrického kabelu 75 Ω nebo počítačové kroucené dvojlinky s video transformátory.

HD-TVI, známý také jako TurboHD zavedla firma Hikvision


 

ICR – mechanický infračervený filtr

Optický prvek ve formě nástavce na zesilovač obrazu blokující infračervené světlo (IR). V závislosti na pracovním režimu (den nebo noc) speciální mechanismus kryje nebo odkrývá zesilovač obrazu.

Infračervené světlo je součástí přirozeného světla. I když je pro lidské oko neviditelné, průmyslové kamery jsou na něj velmi citlivé. Proto je také během práce kamery ve dne nezbytné použití filtru, který bude filtrovat infračervené záření. Při zajištění odpovídajícího množství přirozeného nebo jakéhokoliv umělého světla je obraz zaznamenávaný kamerou jasný a barvy jsou správně reprodukovány. Kdyby do zesilovače obrazu kamery neustále proudilo viditelné a infračervené světlo, negativně by to ovlivnilo percepci barev a celkovou kvalitu obrazu. Odtud se také bere potřeba selekce infračervených paprsků a omezení jejich pronikání do zesilovače obrazu, což je úkolem mechanického infračerveného filtru (ICR).

V případě slabého osvětlení se IR světelná zdroj spustí a doporučuje se synchronizace činnosti ICR filtru

IR diody umístěné kolem objektivu kamery vydávají infračervené světlo a tím osvětlují okolí zaznamenávané kamerou. Díky tomu, že byl filtr odkryt, se kamera stala citlivou vůči infračervenému světlu, jímž jsou osvětleny monitorované objekty. Ve výsledku může kamera pracovat dokonce i v úplné tmě. Kamera se sice přepíná do černobílého režimu, ale na úkor barvy se získává jasný a výrazný obraz.

V závislosti na modulu kamery samotný mechanismus posunu filtru funguje různými způsoby. Ovšem všude plní stejnou funkci. Animace níže představuje práci mechanismu infračerveného filtru v kamerách typu APTI (obr. 1). Během přepínání mezi denním a nočním režimem je slyšet charakteristické kliknutí, které je správný projev


 

IVS – Inteligentní analýza obrazu

Inteligentní analýza obrazu Intelligent Video Surveillance – spočívá v zpracovávání zaznamenávaného obrazu. Úkolem funkce IVS je detekování událostí s dříve definovanými kritérii.

V závislosti na modelu může zařízení také disponovat funkcemi IVS, jako jsou:

Tripwire (virtuální čára) – funkce spouštějící poplach poté, co pohybující se objekt překročí nakreslenou čáru v stanoveném směru. Během konfigurace je nutné určit směr pohybu objektů, vůči němuž bude vyvolán poplach. Možné konfigurace jsou A->B, B->A nebo dvousměrový pohyb A->B, B->A

Intrusion (Pohyb v zóně) – umožňuje detekci objektu vstupujícího nebo vystupujícího z chráněné zóny a spuštění nastavené poplašné činnosti.

Abandoned/Missing (Ztracené/chybějící objekty) – umožňuje detekci odhozených objektů v chráněné oblasti nebo nás může informovat o zmizení předmětu, který se dříve nacházel ve vyznačené zóně.

Scene Changing (Změna scény) – funkce umožňující detekci změny v obrazu. Zařízení provádí inteligentní porovnávání scény. Pokud se po porovnání ukáže, že na scéně došlo ke změnám, budou realizovány definované poplašné činnosti. Díky této funkci budeme informování, když bude kamera zakryta (viz video níže – scéna 1), změní svou polohu (viz video níže – scéna 2) nebo bude odhalena jiná nesrovnalost v obraze.

People Counting (Počítání lidí) – vede statistiku objektů, které vstoupily a vystoupily z označené oblasti. Díky této funkci můžeme získat denní, měsíční a roční zprávy. Nástroj generuje grafy (čárový nebo sloupcový). Tyto údaje lze exportovat

Face Detect (Detekce obličejů) – tato funkce má za úkol detekovat lidské obličeje v nastaveném záběru. Detekce obličeje může vést k pořízení fotografie, nahrávky nebo spuštění poplachu.

Heat Map (Tepelná mapa) – funkce provádějící analýzu intenzity pohybu. Díky tomuto řešení můžeme definovat hustotu zalidnění během času. Takovéto systémy se obzvláště dobře osvědčují v nákupních centrech. Umožňují měřit intenzitu provozu v určených dnech a v určeném čase. Jednoduše můžeme odhadnout počet zákazníků a určit místa, která se těší největšímu zájmu. Tepelná mapa ukazuje v záběru intenzitu pohybu s pomocí barev. Červená barva označuje vysokou hustotu, modrá nízkou.

Audio Detect (Detekce zvuku) – slouží k hodnocení, jestli se na audio vstupu vyskytují nesrovnalosti. Po jejich odhalení může zařízení pořídit fotografii, nahrávku nebo spustit poplach


 

Komprese

Metoda zmenšení velikosti dat zastupujících obraz na základě analýzy nadbytečných a nepodstatných dat.

Originální data zastupující obrazy a videosekvence uložené ve formátu RGB obsahují nadbytečné a nepodstatné informace. První z nich se dají reprodukovat na základě jiných dat týkajících se toho samého obrazu. Nepodstatné informace jsou pak takové, jejichž odstranění nevyvolá zaznamenatelné zhoršení kvality obrazu. Algoritmy komprese jsou zkonstruovány tak, aby automaticky hodnotily, které informace uznané za nepodstatné způsobují zkreslení pro pozorovatele co nejméně zaznamenatelné. Dosažený stupeň komprese ve velké míře závisí na obsahu obrazu a také na akceptovatelné ztrátě kvality obrazu. Na grafu níže (obr. 1) představuje teoretickou závislost datového toku a zkreslení.


 

M-JPEG – standard kódování obrazu

M-JPEG je metoda vnitrorámcové komprese, při níž je maximální stupeň komprese omezen na cca 1:20. Políčka jsou komprimována nezávisle na sobě a komprese klade menší hardwarové nároky na výpočetní výkon a paměť než H.264.

Metoda komprese M-JPEG nebo MJPEG (Motion JPEG) je formát komprese videa, v němž je každé políčko videa nebo pole prokládané digitální video sekvencí komprimována samostatně, každé jako obraz JPEG.

Primárně byl tento standard navržen pro multimediální využití PC. V současnosti M-JPEG využívá software a taková zařízení, jako jsou webové prohlížeče, multimediální přehrávače, herní konzole, digitální fotoaparáty, IP kamery, webkamery, streamovací servery, video kamery a nelineární video editory.


 

MAC – fyzická adresa síťového zařízení

Medium Access Control Address – Jedinečná fyzická adresa každého zařízení uzpůsobeného pro práci v počítačové síti, jako je síťová karta, router nebo IP kamera.

Adresa MAC je zaznamenávána ve formě 48bitového sledu čísel a písmen v hexadecimální soustavě (čísla od 0 do 9 a písmena od A do F). Polovina MAC adresy, tedy prvních 6 znaků (24 bitů), určuje výrobce síťové karty instalované v daném zařízení. Ostatní znaky jsou unikátní identifikační označení zařízení. Adresa MAC se zapisuje po dvou znacích a každý pár znaků odděluje pomlčka nebo dvojtečka. Ovšem výrobci na obalech svých síťových zařízení často uvádějí jejich MAC adresu v podobě sledu čísel a písmen.

Na rozdíl od IP adresy je MAC adresa identická s konkrétním síťovým zařízením. Díky tomu máme jistotu, že se webová stránka zobrazuje na počítači, z kterého byla vyvolána, a ne na počítači pracujícím vedle v té samé síti nebo na počítači, který se nachází v jiné podsíti disponující stejnou adresou IP.


 

 

MPEG-4 – standard kódování obrazu

MPEG-4 – standard zavedený v roce 1998 jako nástupce MPEG-1 a MPEG-2. Byla do něj doplněna celá řada nových funkcí, které velmi pružně ovlivňují kvalitu a stupeň komprese kódování. Implementace kodeku významně závisí na rozhodnutí programátorů a soubor možností aplikace se definuje s pomocí profilů a úrovní.

Standard MPEG-4 byl zaveden v roce 1998. Označuje celou sadu standardů audio a video kódování spolu s přijatými prvky kódování, které se vyskytují v MPEG-1 a MPEG-2.

Do standardu byly přidány nové funkce, např. podpora VRML pro renderování 3D (standard popisující trojrozměrnou grafiku – 3D, interaktivní vektorová grafika, určený pro WWW stránky), objektově orientované soubory, disponující objekty, jako je audio, video a VRML, podpora technologií DRM (systém zabezpečení založený na kryptografických mechanismech, sloužící k ochraně autorských práv)


 

MTBF – průměrný čas mezi poruchami (Mean Time Between Failure)

Vyjadřuje se v hodinách a jde o informaci o spolehlivosti zařízení.

Tento parametr je velice často nesprávně interpretován. Na příklad MTBF zdroje stanoví 700 000 hodin, tedy téměř 80 let. To neznamená, že zdroj bude tak dlouho pracovat bez poruchy

Způsoby a metody výpočtu MTBF byly zavedeny americkou armádou v roce 1965, společně se zveřejněním modelu MIL-HDBK-217. Obsahuje frekvenci poruch pro různí elektronické součástky, např. kondenzátory, rezistory, tranzistory. V tomto modelu byly publikovány metody výpočtu poruchovosti. To mělo sloužit k standardizaci hodnocení spolehlivosti elektronických zařízení a vojenské techniky

Kromě modelu MIL-HDBK-217 se používají také jiné způsoby výpočtu parametru MTBF, s nimiž se můžeme setkat v technických údajích elektronických zařízení. Všechny modely mají pro výpočet spolehlivosti různé algoritmy. Příklady metod: HRD5, Telcordia, RBD, Markovův model, FMEA/FMECA, stromy poruch, HALT.

Když známe čas MTBF, můžeme vypočítat pravděpodobnost poškození zařízení před vypršením času MTBF. Jde o velice užitečnou informaci, která umožní vyhodnotit poruchovost systému. V zásadě jde o jednoduché pravidlo: čím větší MTBF, tím spolehlivější zařízení.


 

 

NTSC – standard analogové televize

NTSC (National Television System Committee) – standard analogové televize, který se používá téměř v celé Americe, některých asijských zemích a v Tichomoří.

První zavedená verze tohoto systému byla černobílá a teprve po několika letech byla vylepšena, díky čemuž zobrazovala barvy. Kromě toho se po několik desítek let používání nezměnila a je kompatibilní s první, černobílou verzí.

Obraz NTSC je složen z 525 vodorovných řádků na snímek, které tvoří kompletní obraz. 525 řádků bylo použito z důvodu tehdejších technických omezení. Tyto řádky jsou skenovány zleva dopravu, shora dolů. Každý jiný, nadbytečný, řádek je opomenut. Ovšem je nutné provést dva skeny, aby se získal kompletní rámec. Jeden sken probíhá pro liché řádky a druhý pro sudé. Každý sken poloviny ráme zabere cca 1/60 s, takže abychom získali jeden plný obraz, musí uplynout cca 1/30 s. O takovémto způsobu skenování se říká „prokládané“ a používá se pro něj označení „i” jako interlaced


 

Obrazový snímač

Fotocitlivý prvek, schopný změnit obraz na odpovídající elektrický signál. Využívá fotoelektrický jev, kdy mění proud fotonů na jim odpovídající elektrické impulzy. Jde o jeden ze základních stavebních prvků kamery i jakéhokoliv jiného elektronického zařízení sloužícího k fotografování nebo nahrávání obrazu.

V závislosti na druhu snímače se mohou zásady fungování lišit. Ovšem s ohledem na zastávání té samé funkce konvertuje světelný proud, dopadající přes objektiv, na elektrický signál, v němž jsou obsaženy především informace o jasu zaznamenávaného obrazu. I když se to možná nezdá, má druh použitého snímače obrovský význam na kvalitu výstupního obrazu.


 

OFDM modulace

OFDM – modulace spočívající v paralelním přenášení mnoha pomalejších datových toků a vzájemně ortogonálních frekvencích, díky čemuž může výrazně odstranit jev vícecestného rušení a mezisymbolové interference.

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) – je modulace, která umožňuje paralelní přenos mnoha datových toků na ortogonálních (vzájemně kolmých) nosných frekvencích. Rozložení přenosu proudu s vysokou přenosovou rychlostí na více pomalejších proudů umožňuje práci systému v kanálech, uvnitř nichž se může vyskytovat jev vícecestného rušení, ale s ohledem na nízkou rychlost přenosu je nepodstatné. V okamžiku, kdy se signál rozchází do různých cest, dostává se do přijímače v různých časových rozestupech, což vede k zpoždění jednoho signálu vůči druhému. Zpoždění způsobené vícecestným rušením může způsobit, že symbol zaslaný delší cestou „protéká“ do jiného symbolu a vyvolává tak mezisymbolové rušení (mezisymbolovou interferenci).

Modulace OFDM umožňuje vyhnutí se tomuto problému. Přenášená data jsou dělena na subnosné, z nichž každá přenáší jistou porci informací. Díky tomu je rychlost přenosu dat pro danou subnosnou nízká, což do značné míry zmenšuje stupeň interferenčního zrušení (způsobeného vícecestností). Použití mnoha subnosných vede k tomu, že může být klamné jen nepatrné množství dat. Díky speciálním technikám detekce chyb mohou být napravena (např. retransmisí).

Nejčastěji používanými modulacemi subnosných uvnitř OFDM jsou fázové modulace (PSK) a také amplitudovo-fázové (QAM).


 

Ohnisková vzdálenost objektivu

Ohnisková vzdálenost – v milimetrech vyjádřená vzdálenost mezi ohniskem optického systému a hlavním bodem optického systému; vyjadřuje schopnost systému čoček soustředit světlo. Čím nižší hodnota ohniskové vzdálenosti, tím silněji jsou světelné paprsky soustředěny optickým systémem objektivu.


 

OSD menu

OSD menu (Menu On-Screen-Display) – displejové menu zařízení, které bude zobrazeno poté, co je na něm stisknuto příslušné tlačítko.

Displejové menu (OSD) je seznam zobrazovaných parametrů zařízení a informací o jeho stavu. Je vyvoláváno stisknutím příslušného funkčního tlačítka na daném zařízení, často označeném jako „menu“. Jeho vzhled je rozdílný v závislosti na výrobci a na druhu zařízení.


 

PAL – standard analogové televize

PAL (Phase Alternating Line) – systém vysílání obrazu v analogové televizi. Byl vytvořen jako zlepšení standardu NTSC pro většinu států Evropy, Afriky a některé asijské země.

Tento systém se vyznačuje 625 skenovanými řádky. Skenování probíhá zleva doprava a od shora dolů. Pro získání kompletního obrazu musí být provedeny dva skeny každého půlobrazu pro získání celého rámce Jeden sken probíhá pro liché řádky a druhý pak, analogicky, pro sudé. O takovémto skenování se říká, že je „prokládané“ a označuje se jako „i“, což znamená interlaced. Čas skenování každého polorámce trvá 1/50 s, tedy abychom získaly úplný rámec obrazu, musí uplynout 1/25 s.

Není to náhodná hodnota a plyne z frekvence změn amplitudy napětí v evropských zásuvkách, kde se používá frekvence 50 Hz. Ovšem počet viditelných řádků na přijímači není 625, jen 576. V souvislosti s tím se v technickém pojmosloví můžeme setkat s označením „576i”. Konkurent tohoto systému, tedy NTSC, disponuje jen 480 viditelnými řádky.

Tento signál může být přenášený přes konektory Composite Video, RCA nebo S-VIDEO


 

Parametr fps (snímkovací frekvence, frames per second – fps, frame rate)

Frekvence, s níž zařízení zobrazuje jednotlivé obrazy (kterým se říká okénka) za účelem získání plynulosti výsledného filmu, nahrávky.

Pokud téma rozvineme, můžeme si představit kameru, která pořizuje mnoho fotografií během 1 s. Film nebo nahrávka tvoří dojem pohybu pomocí zobrazování nehybných obrazů příslušnou rychlostí. Počet takovýchto obrázků za sekundu určuje právě frame rate a měří se v snímcích za sekundu (fps). Čím větší je počet snímků/obrazů za sekundu, tím lépe a plynuleji vypadá pohyb na zařízení zobrazujícím tyto obrazy. Pokud jde o nahrávání obrazů, je očividné, že větší počet snímků za sekundu zabere více místa na datovém nosiči.

Dřívější systémy byly založeny na elektrických parametrech, aby se zamezilo zkreslení obrazu v případě nepřizpůsobení. Takže systém NTSC v Americe používal 30 fps (změněno na 29,97 fps v barevné televizi) a vycházel z frekvence proudu – 60 Hz. PAL zase používá 25 fps, spojených samozřejmě s 50 Hz v evropských zásuvkách.


 

Pelco-D, Pelco-P

Pelco-D/P jsou komunikační protokoly sloužící hlavně k ovládání otočných kamer.

Jsou si navzájem dosti podobné. Zařízení jsou často vybavena přepínači, které uživateli umožňují výběr druhu protokolu v rámci jednoho a toho samého zařízení. Mohou být implementovány např. v ovládacích klávesnicích, rekordérech nebo realizovány programově, např. na počítači. Umožňují otáčení kamery, regulaci ostrosti (focus), přiblížení (zoom) atd.

Tyto protokoly jsou ale používány čím dál vzácněji. Společně se zavedením analogových systémů vysokého rozlišení, jako jsou HD-CVI, AHD, HD-TVI, jejich tvůrci zavedli vlastní řešení sloužící k ovládání otočných kamer. Pokyny ovládající Pelco jsou přenášeny společně s video signálem. V případě ovládání s pomocí protokolu Pelco je třeba použít pár kabelů navíc.


 

PoE 802.3af – standard přenosu dat a napájení

Standard PoE IEEE 802.3af – umožňuje přenos dat a napájení s pomocí jedné počítačové kroucené dvoulinky. Výkon zařízení nesmí překračovat 12,95 W. Zaručený minimální dosah stanoví 100 m.


 

PoE 802.3at – standard přenosu dat a napájení

Standard PoE IEEE 802.3at – umožňuje přenos dat a napájení s pomocí jedné počítačové kroucené dvoulinky zařízení, jejichž výkon nepřekračuje 25,5 W. Zaručený minimální dosah je 100 m.


 

Přenosová rychlost

Přenosová rychlost je množství dat přenášených přes přenosový kanál nebo ukládaných v paměti během 1 s, měřená nejčastěji v b/s (bitech za sekundu) a jeho násobcích (kb/s, Mb/s, Gb/s atd.).


 

Redukce šumů 2D/3D DNR

Redukce šumů 2D-DNR pracuje tak, že analyzuje jednotlivá políčka videa. 3D-DNR navíc také analyzuje rozdíly mezi jednotlivými políčky videa za účelem přizpůsobení pixelů a zvýšení věrnosti reprodukování obrazu. Technologie 3D-DNR umožňuje ve větší míře redukovat šum, ale jejím nedostatkem je tendence k tvorbě rozmazání pohybujících se objektů.

V současnosti se v kamerách používají dvě technologie sloužící k redukci šumů v zaznamenaném video materiálu: redukce šumů 2D (2D-DNR) a redukce šumů 3D (3D-DNR). Každá z těchto technologií má své přednosti a nevýhody

Redukce 2D-DNR pracuje tak, že analyzuje jednotlivá políčka videa. 3D-DNR navíc také analyzuje rozdíly mezi jednotlivými políčky videa za účelem přizpůsobení pixelů a zvýšení věrnosti reprodukování obrazu. Technologie 3D-DNR umožňuje ve větší míře redukovat šum, ale jejím nedostatkem je tendence k tvorbě rozmazání pohybujících se objektů.


 

Rozhraní SATA

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) – sériová komunikační sběrnice, vypracovaní Serial ATA International Organization, určená pro komunikaci takových zařízení velkokapacitní paměti, jako jsou pevné disky nebo optické disky v počítačích, zapisovačích CCTV apod.


Rozlišení 1080p
 
Rozlišení 1920×1080, kterému se pro marketingové účely říká také Full High-Definition nebo zkráceně Full HD.
 

 

Rozlišení 4K UHD

4K UHD – název standardu rozlišení vytvořeného DCI (Digital Cinema Initiatives), jehož velikost obrazu v pixelech stanoví 3840×2160 ve formátu 16:9. Je tedy čtyřikrát větší než v případě obecně používaného rozlišení Full HD (1920×1080).


Rozlišení 720p
 
Rozlišení1280×720, zvané hovorové také HD Ready.

 

Rozlišení obrazu

Parametr určující velikost obrazu. Je představen jako násobek počtu pixelů vodorovně a svisle, např. 1024×768. Tento parametr se vztahuje na všechna zařízení určená k zobrazení obrazu, např. monitory, displeje a také na zařízení zaznamenávající obraz, např. fotoaparáty nebo kamery, případně zapisovače různého druhu.


 

RS-485 – standard datového přenosu

Jedná se o standard datového přenosu s pomocí dvoužílového kabelu

V síti RS-485 se může nacházet maximálně 32 vysílačů a 32 přijímačů. Maximální délka kabelu je 1200 m. Nejčastější topografií v tomto standardu je sběrnice s přenosem half-duplex (vysílání a příjem dat je realizován střídavě).

Diferenciální přenos mezi vysílačem a přijímačem niveluje vliv vnějších rušení na přenos. Poruchy ovlivňují stejnou měrou obě signální vedení. Maximální přenosová rychlost stanoví 35 Mb/s při vzdálenosti maximálně 10 m a 100 kb/s do 1200 m

V monitorování se rozhraní RS-484 nejčastěji používá k ovládání točen a kamer vybavených objektivy motozoom. Pro ochranu zařízení připojeného k sběrnici RS-485 před přepětími se vyplatí používat rozbočovače s optoizolací. Jejich použití umožňuje používání topologie hvězdy místo standardní topologie sběrnice


 

Sabotážní (antisabotážní) kontakt

Jde o kontakt signalizující otevření nebo odtržení krytu zařízení, používaný v systémech signalizace vloupání a útoku a kontroly přístupu. Na schématech, v návodech a v zařízeních se označuje jako TMP (z ang. tamper).


 

Standard HDMI

Standard HDMI (High Definition Multimedia Interface) – je to rozhraní sloužící k přenosu dat mezi zařízeními. Od okamžiku tohoto rozhraní do konce roku 2002 se objevilo několik standardů lišících se mezi sebou.


 

Standard ONVIF – síťový protokol komunikace

Standard Onvif má za cíl sjednotit protokol komunikace monitorovacích zařízení v systému IP.

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) – Fórum otevřených síťových rozhraní kamerových systémů zahájené v roce 2008 firmami: Axis, Sony a Bosch za účelem dosažení shody mezi síťovými zařízeními. Problém spojený s kompatibilitou kamer a IP rekordérů je znám každému instalatérovi, který se alespoň jednou snažil vzájemně spojit zařízení různých výrobců. Díky globálnímu standardu Onvif se do jisté míry podařilo normalizovat rozhraní IP. V současnosti už není vyhledávání, přidávání a konfigurování zařízení nemožné, jako tomu bylo ještě před několika lety (výrobci vytvářeli vlastní rozhraní, která se vzájemně nedala propojit). K dnešnímu dni Onvif sdružuje několik set firem. Tímto typem standardu disponují všechna zařízení předních výrobců v oboru CCTV.

V roce 2012 byl zahájen vývoj a zavádění profilu standardu. Profily mají za účel zvýšit efektivitu spolupráce zařízení. Použití stejného profilu v zařízeních zaručuje jejich kompatibilitu.


 

Standard upevnění VESA

Standard vztahující se k zařízením zobrazujícím obraz, jako jsou monitory nebo televizory, který definuje rozteč otvorů na montážní šrouby určených k instalování přídavného nástěnného nebo stolního držáku.

Standard VESA byl zaveden za účelem zavedení norem způsobu montáže nástěnných držáků tak, aby byly univerzální pro každý televizor nebo monitor nezávisle na výrobci nebo na modelu. Bylo přijato několik norem definujících rozteč otvorů na šrouby na zadním krytu zařízení. Většinou závisí na jejich velikosti a hmotnosti. Rozteč otvorů se uvádí v milimetrech. Pokud jsou horizontální a vertikální otvory rozmístěny ve stejné vzdálenosti, uvádí se jeden rozměr (např. VESA 100). V případě, kdy se liší, se uvádějí oba rozměry. Přičemž první hodnota vždy označuje šířku (např. VESA 200×100)


 

Stupně mechanické odolnosti IK

Klasifikace mechanické odolnosti IK určuje stupeň ochrany, který zajišťuje kryt zařízení před vnějšími mechanickými údery. Čím vyšší je číselná hodnota parametru IK, tím vyšší je mechanická odolnost. Pohybuje se na jedenáctistupňové stupnici („00” až „10”).

Klasifikaci mechanické odolnosti IK určuje evropská norma EN 62262 a její mezinárodní protějšek – norma IEC 62262:2002. Může být používána k určení stupně ochrany kamer používaných k monitorování a jiných zařízení před úderem (vandalovzdornost). Klasifikace mechanické odolnosti IK určuje stupeň ochrany, který zajišťuje kryt zařízení před vnějšími mechanickými údery


 

Stupně zajištění – Grade

Rozlišujeme čtyři stupně zajištění (Grade). Grade 1 – nejnižší stupeň rizika proniknutí nebo útoku, Grade 2 – pro instalace s nízkým nebo středním stupněm rizika, Grade 3 – pro instalace se středním nebo vysokým stupněm rizika, Grade 4 – instalace s vysokým stupněm rizika.

U instalací poplašných systémů je v Evropské unii aktuálně platnou normou PN-EN 50131-1:2009 upřesňující systémové požadavky a norma PN-EN 50130-5:2002 představující nároky na prostředí.


 

TCP/IP – soubor síťových protokolů

Transmission Control Protocol / Internet Protocol – soubor síťových protokolů, které se uplatňují v síti internet, které umožňují spojení různých počítačů, operačních systémů a programů do jedné sítě.

TCP/IP je otevřený protokol. Neexistuje firma, která by ho omezovala svými autorskými právy. A to znamená, že každý může poznat způsob jeho fungování a, což je důležitější, použít ho ve svém programu. To jistě rozhodlo o obrovském úspěchu tohoto protokolu, ale na druhé straně to s sebou nese i jisté riziko narušení bezpečnosti daného systému.


 

Tlumení kabelu na úseku 100 m

Vlnový útlum, vyjádřený v decibelech na 100 m [dB/100m], je parametr vyjadřující vztah výkonu signálu na začátku přenosové cesty (kabelu) k výkonu signálu v jisté vzdálenosti od počátku přenosové cesty (např. 100 m).


 

Velikost matrice snímače obrazu

Parametr určující počet fotosenzitivních prvků, kterým se říká pixely, umístěných v snímači obrazu každé digitální kamery nebo fotoaparátu. Velikost matrice se uvádí v megapixelech (mega – milion, zkráceně Mpx) a odráží velikost obrazu vytvářeného zařízením.

V průmyslových kamerách se používají dva druhy snímačů obrazu CMOS a CCD. Zásady fungování každého z nich jsou popsány v článku „snímač“, jednou ze společných vlastností je např. to, že jsou oba vytvořeny z pixelů. Právě tyto jednotlivé, homogenní fotosenzitivní prvky, symetricky rozmístěné do tvaru obdélníku, tvoří matrici snímače.


 

VGA – standard přenosu obrazu

Standard VGA, zavedený v roce 1987, je analogový systém přenosu obrazu prostřednictvím tří složek RGB. Z tohoto důvodu je náchylný vůči rušení, vyskytujícímu se obzvláště během přenosu vyšších rozlišení s pomocí kabelu nedostatečné kvality. V současnosti je čím dál častěji nahrazován HDMI.


 

Video standardy v CCTV

V současnosti se v CCTV systémech používají tyto standardy:
PAL(NTSC), AHD, CVI, TVI, HD-SDI, EX-SDI, IP.


 

Vlnová impedance

Parametr popisující vlastnosti kabela a definující odpor, který klade kabel vibracím vln.

Jedním z mnoha parametrů týkajících se koaxiálních kabelu je jeho vlnová impedance. Jde o druh elektrického odporu vyjádřený v Ω (ohmech). Impedance je komplexní veličina a popisuje vztah napětí k proudu v libovolném místě kabelu, když se nevyskytuje žádný odraz a kabel samotný je ve stavu úplného přizpůsobení. To znamená, že vlnová impedance kabelu by se měla rovnat výstupní impedanci vysílače a vstupní přijímače. Stejně důležité je také uzpůsobení konektorů, které jsou také dostupné v různých impedancích

Existují konaxiální kabely s různými vlnovými impedancemi pro různá použití. Níže se nachází krátká charakteristika kabelu s nejčastějšími hodnotami, tedy 75 Ω a 50 Ω. Všechny ostatní mají spíše specializované použití (např. sondy měřících přístrojů) a nesetkáváme se s nimi každý den


 

Vyvažování bílé – WB

Vyvažování bílé (WB – White Balance) – parametr, který umožňuje reprodukovat skutečné barvy za různých světelných podmínek.

Vyvažování bílé, kterému se říká také vyvážení bílé, je funkce používaná v digitálních kamerách a fotoaparátech. Lidské oko dokáže do značné míry správně rozeznat stejné barvy předmětů za různých světelných podmínek, ovšem kamera nebo fotoaparát ne. Toto zařízení zaznamenává barvu objektu v závislosti na barvě světla, které na něj dopadá. Pro věrné reprodukování barev obrazu je nutné použít funkci vyvažování bílé.

Téměř každá průmyslová kamera disponuje pokročilou funkcí AWB (Automatic White Balance), tedy automatickým vyvažováním bílé pro přizpůsobení se světlu s různou barevnou teplotou. AWB vyvolává odstranění nerealistických barev. Hlavním úkolem této funkce je kompenzování dominantní barvy tak, aby zaznamenané obrazy vypadaly podobně jako viděné lidským okem.

Další pokročilou funkcí je ATW (Automatic Tracking White Balance), neboli tzv. automatické vyvážení bílé, která je vlastně rozšířením AWB. Jde o systém zodpovědný za analýzu všech částí obrazu z hlediska výskytu různých hodnot bílé barvy. Na rozdíl od AWB mají kamery vybavené funkcí ATW vlastní vzorec reprodukující bílé barvy, proto je vyvažování bílé vždy správné, dokonce i když se scéna vyznačuje jednolitou barvou.


 

WDR – široký rozsah dynamiky osvětlení

WDR (Wide Dynamic Range) – rozšířený rozsah dynamiky; funkce umožňující získání obrazů vysoké kvality za nepříznivých světelných podmínek.

WDR zajišťuje větší funkčnost ve srovnání s BLC. Technologie WDR využívá analýzu osvětlení obrazu. To znamená, že tmavé objekty nacházející se v obraze budou rozjasněnější, příliš jasné objekty zase ztmavené. Díky tomu jsou všechny součásti obrazu viditelné dokonce i tehdy, pokud dochází ke značnému kontrastu. Předností kamer vybavených funkcí WDR je dosažení vysoce kvalitního obrazu nezávisle na tom, jestli se používají venku nebo v budově. Kamera s funkcí WDR může pracovat na místech se silnou intenzitou slunečního svitu, aniž by to zhoršilo kvalitu zaznamenávaného obrazu.

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range) – digitální rozšířený rozsah dynamiky; technika založená na softwaru, který umožňuje snadnější identifikaci objektů, které se nacházejí v tmavých oblastech obrazu pomocí využití gamma korekce (zachovává přirozené stíny a osvětlení – na rozdíl od běžné změny jasu nebo kontrastu).

Technologie D-WDR je často zaměňována s funkcí WDR. Funkce D-WDR je levnější a zároveň horší varianta WDR. Funkce D-WDR lépe odstraňuje problémy spojené s nepříznivými světelnými podmínky, ovšem při použití digitální verze není dosaženo tak kvalitního obrazu, jako při využití reálného WDR. S D-WDR můžeme mluvit jen o dobré kvalitě zaznamenaného obrazu.


 

Zorný úhel kamery

Jedná se o šířku zorného pole kamery vyjádřenou ve stupních. Závisí např. na druhu objektivu použitém v kameře a na délce ohniskové vzdálenosti tohoto objektivu. Pro objektivy používané v průmyslových kamerách to je horizontální úhel.


 

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále