email: shop24@clr-czech.com, tel.: +420 728201004

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Bezpečnost a ochrana informací)

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím.

Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou  související s dopravou zboží k zákazníkovi, či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a telefonního kontaktu).

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl žádnou újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky,  jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Jedná se o jméno, příjmení, případně název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

Výše uvedené osobní údaje, jsou u zákazníků, kteří provedli nákup bez registrace ihned po vyřízení z databáze e-shopu odstraněny, bez možnosti obnovení. Údaje na Daňových dokladech jsou uchovávány dle příslušných zákonů.

U zákazníků, kteří provedli registraci v našem e-shopu a tím vyslovili souhlas s uchováním poskytnutých osobních údajů, jsou údaje uloženy po celou dobu registrace (spolupráce). V případě, že zákazník požaduje odstranění svých osobních údajů z databáze e-shopu, informuje o tom provozovatele e-shopu na e-mailové adrese: registrace@clr-czech.com. V e-mailu musí být uveden název účtu (e-mail) se kterým je zákazník zaregistrován a pro kontrolu i uvedené tel.číslo při registraci. Po přijetí žádosti o výmaz osobních údajů (zrušení registrace), budou osobní údaje bezodkladně odstraněny.

Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských účtů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je nutné zaslat žádost o výmaz osobních údajů pro každý uživatelský účet samostatně.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy ZDE.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel e-shopu Bezpeci24.eu může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. “cookies” tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.

Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Provozovatel e-shopu Bezpeci24.eu může využít e-mail zákazníka pro zaslání jednorázových informací o novinkách a slevách v e-shopu Bezpeci24.eu, pokud se zákazník zaregistroval k odběru novinek.  V případě, že si zákazník nepřeje zasílání uvedených informací, zašle na e-mail: nezasilat@clr-czech.com zprávu a do předmětu zadá ” INFORMACE NEZASÍLAT”. Zpráva musí být zaslána z e-mailu, který byl zaregistrován pro příjem novinek a obchodních sdělení!!

1.10.2022 CLR s.r.o.

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále