email: shop24@clr-czech.com, tel.: +420 728201004

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

CCTV kamerové systémy, bezpečnostní technologie

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále

Obchodní podmínky

1.Všeobecná ustanovení

Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího společnosti – CLR s.r.o., se sídlem: Blansko, ul.Svitavská 1455/3b, PSČ 67801, IČ 27702928 a kupujícího.

 

2. Prodávající –  provozovatel internetového obchodu

CLR s.r.o. Svitavská 1455/3b, 678 01 Blansko, 678 01 Blansko,

IČ:27702928, DČ: CZ27702928

Zápis dle §13a obchodního zákoníku: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod spisovou zn. C, vložka 53219

(dále jen prodávající).

Bankovní spojení pro platby v ČR (Kč):  

Fio banka a.s. , číslo účtu: 2100500781 / 2010

 

Bankovní spojení pro Slovenské zákazníky (EUR):  

Fio banka a.s. , číslo účtu: 2100500781 / 8330

 

Ostatní platby ze zahraničí:

IBAN: CZ63201000000002100500781       SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

3. Kupující – zákazník

Zákazníkem se dle platného právního ustanovení rozumí kupující – konečný spotřebitel, který produkty kupuje za účelem přímé spotřeby a nejedná tak v rámci své podnikatelské činnosti, nebo kupující – podnikatel, který není konečným spotřebitelem a který pořizuje produkty za účelem jejich dalšího prodeje nebo za účelem podnikání s danými produkty.

Kupující – podnikatel (veškeré nákupy “na IČO”), se řídí částečně obchodními podmínkami a také obchodním zákoníkem.

(dále jen kupující)

 

4. Zboží a prodejní cena zboží

Prodejní cena zboží je vždy uvedena u popisu zboží. Prodejní cena zahrnuje příslušné DPH (21%) i veškeré zákonné  poplatky.

U každého zboží je cena uvedena včetně DPH. Např.  8 184,00 Kč včetně DPH.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby

V případě rozdílné ceny, než která je uvedena u zboží, bude zákazník o tomto informován telefonicky, popř. e-mailem.

Celková cena za zboží (objednávky) bude zaokrouhlena na celé koruny.

Prodejní cena zboží nezahrnuje cenu za dopravu, manipulaci se zbožím a balné.

Zboží je standardně zasíláno dobírkou pomocí dopravní služby ČP – Balík do ruky,  případně službou Zásilkovna. Dopravu lze zvolit při dokončení objednávky.


Informaci o způsobech dopravy a cenách naleznete ZDE

 

5. Dodání zboží

5.1 Dodání zboží

V případě zasílání zboží přepravní společností je k platnému uzavření kupní smlouvy nutné e-mailové potvrzení objednávky prodávajícím. V okamžiku odeslání objednávky se uzavírá automaticky kupní smlouva. Výše uvedená ustanovení se vztahují výhradně na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, neplatí pro osobní odběr zboží.

2 Dodací lhůta
Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností dodavatele, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 2-10 pracovních dnů od závazného potvrzení poptávky.

V případě zboží, které je na objednávku, případně vyráběno na zakázku (např. některé druhy IR reflektorů), může být dodací lhůta až 20-30 dnů.

V případě speciální objednávky je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty informován.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem. Produkty se považují za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl v poptávce.

O odeslání zásilky, její celkové ceně a způsobu dodávky je zákazník informován e-mailem (změna stavu objednávky), včetně čísla zásilky u příslušného dopravce.


5.3 Doprava zboží a úhrada kupní ceny

Dopravu zajišťuje prodejce ve spolupráci s přepravní společností na území celé ČR, případně po EU, viz bod “4”. Poplatek za dopravu, manipulaci a balné se liší dle zvoleného způsobu dopravy a typu zboží. Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením částky v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo uhrazením částky dobírkou.

5.4 Standardní platba za zboží

Platba za zboží probíhá dobírkou, případně platbou předem na náš účet. Při platbě předem – na Běžný účet, poskytujeme slevu 3% na celkovou cenu bez DPH a dopravy !

5.5 Osobní odběr

Jelikož neprovozujeme “kamennou” prodejnu, je osobní odběr možný pouze po telefonické, případně e-mailové dohodě.

Pro zákazníky z  Blanska,  Brna a blízkého okolí, poskytujeme službu závozu zboží naším vozidlem (pracovníkem). Tato služba je poskytována 2x  týdně a je zpoplatněna jednotnou částkou 50,-Kč včetně DPH. Na možnost “závozu” se informujte na e-mailu, případně telefonicky.


6.Převzetí zboží
Kupující má povinnost si zboží při přebírání zkontrolovat. Pokud zjistí jakékoliv mechanické porušení obalu, ověří kupující za přítomnosti dopravce přesný stav zboží a v případě jeho poškození sepíše škodní protokol o poškození zásilky, který má k dispozici dopravce a který dopravce následně potvrdí. Na základě tohoto protokolu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva, oprava nebo v případě značného poškození bude dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím kompletního a bezvadného produktu a stvrzuje, že dorazil mechanicky nepoškozený. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

V případě neodebrání zaslaného zboží kupujícím od dopravce vlastní vinou (odmítnutí převzetí zásilky, bez předchozí dohody s prodejcem….), bude kupujícímu v případě další objednávky umožněn nákup pouze s platbou Proformafakturou (platba předem na BÚ) !!

 

7. Záruční list a návod k obsluze (použití)
Záruční list je v souladu se zákonem (Zákon č. 40/1964 Sb § 620) nahrazován fakturou – daňovým dokladem, která je vždy součástí dodávky. V případě, že u zboží záruční list je, je možné jej na žádost kupujícího potvrdit osobně nebo poštou v provozovně prodávajícího.

Pokud není u výrobku přiložen návod k použití a není ani v odkaze “Ke stažení” u příslušného produktu (záložka označená ikonou  donload sipka ), lze ho nalézt v sekci download  (dow.hys.cz).

Jelikož jsme specializovaný e-shop, předpokládá se znalost produktů a příslušné znalosti s jejich případnou instalací. Z tohoto důvodu nemusí být u zboží, které má jednoduchou obsluhu, případně instalaci návod přiložen (některé druhy kamer, konektory, zdroje…), případně je pouze originální návod, většinou v AJ.

U výrobků, jako jsou zabezpečovací ústředny je montážní, programovací návod a software poskytnut pouze osobám s příslušnou kvalifikací pro instalace poplašných systémů! Návody a software, které jsou určeny pouze pro montážní společnosti, jsou ve formátu “zip” a jsou zaheslovány!

Instalace zboží ani jeho montáž nejsou součástí kupní smlouvy. Instalaci lze objednat přímo v e-shopu, případně telefonicky.


8. Záruka a reklamace

8.1 Záruka 
Začátek záruční doby je vyznačen vždy u výrobku v eshopu (Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Převzetím se rozumí doba, kdy bylo zboží předáno k přepravě, pokud nebylo dohodnuto jinak. Zákon č. 40/1964 Sb § 594). Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců (Zákon č. 40/1964 Sb § 620), vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena, nebo zkrácena a tyto výrobky jsou změněnou zárukou označeny. Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady produktu, které nejsou slučitelné s funkčností produktu, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

Záruka 24 měsíců se vztahuje i na zboží zakoupené pro účely podnikání nebo dalšího obchodování (nákup na IČ)!

V případě registrace v eshopu, naleznete veškeré informace o záruce ve svém účtu, vždy u příslušné objednávky, kde naleznete datum, do kdy platí záruka.

8.2 Záruka se nevztahuje
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

9.Reklamace

9.1  Reklamační řad naleznete ZE

9.2 Reklamace chybně vyfakturované ceny:

V případě, že bude zákazníkovi chybně fakturována cena za zboží, dopravu a balné, tzn. cena bude rozdílná, než cena deklarovaná v potvrzené objednávce, případně dle telefonické dohody a zvýšená cena nebude zákazníkem předem akceptována, má zákazník právo chybně fakturovanou částku reklamovat.

Reklamace chybně vyúčtované ceny musí být provedena neodkladně po obdržení faktury, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení faktury (dokladu o koupi).

9.3 Reklamace chybně zaslaného zboží:

V případě, že bude zákazníkovi chybně zasláno zboží (např. jiný typ, bez předchozí domluvy), má zákazník právo chybně zaslané zboží reklamovat.

Reklamace chybně zaslaného zboží, musí být provedena neodkladně po zjištění závady v plnění.

V případě obdržení jiného zboží, než jste objednali, nás nejprve kontaktujte e-mailem na reklamace24@clr-czech.com, případně telefonicky na tel.: +420728201004.

Následně bude dohodnut způsob vyřízení Vaší reklamace (poskytnutí dodatečné slevy, vrácení zboží, které bylo chybně zasláno, případně výměna za správné zboží dle původní objednávky)

 

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1 Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodejce umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvykterý spotřebitel zašle vyplněný na e-mail odstoupeni24@clr-czech.com. Prodejce kupujícímu následně potvrdí bez zbytečného odkladu v textové (e-mailové) podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese prodejce.

Vracené zboží následně bez zbytečného odkladu zašlete na adresu:

CLR s.r.o.. Svitavská 1455/3b, 67801 Blansko.

Zásilka s vráceným zbožím musí být označena textem:  “VRATKA a číslo původní objednávky”, např.: VRATKA 9300568. Bez tohoto označení, nebude zásilka od dopravce převzata a bude odesílateli vrácena !!

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodejce obdržel, včetně všeho příslušenství a obalů a to na své náklady.

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodejce, spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Kupující odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (Náklady na dodání – dopravu se vypočítávají z nejlevnějšího způsobu, který prodejce umožňuje), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Prodejce však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokazatelně doloží, že zboží prodejci odeslal.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejcem a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodejci, co ještě vrátit může, a dá prodejci náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
5) na dodávku novin, periodik a časopisů
6) spočívající ve hře nebo loterii

10.2 Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je možné pouze v době před odesláním zboží kupujícímu, a to pouze z důvodu nedostupnosti zboží nebo úpravy ceny zboží. O nutnosti odstoupit od smlouvy prodávající kupujícího vždy informuje a dohodne s ním další postup.

10.3 Postup při odstoupení od smlouvy 

Žádost o odstoupení od smlouvy, která obsahuje číslo a datum objednávky, zasílá kupující prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu odstoupeni24@clr-czech.com.

Při odstoupení je nutno uvést číslo objednávky, variabilní symbol platby, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Zásilky ze kterých není patrné, proč byli k prodejci zaslány budou vráceny odesilateli.

Zboží  zašle kupující zpět prodávajícímu na adresu:

CLR s.r.o. , Svitavská 1455/3b, 67801 Blansko

Zboží musí být vráceno v neporušeném stavu, s veškerým příslušenstvím a to včetně všech obalů.

V případě, že zboží vrátí v porušeném stavu (poškozený obal, opotřebení, chybějící komponenty atd.), hradí kupující prodávajícímu náklady na uvedení zboží do původního stavu, případně na odstranění vzniklé škody na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. O této skutečnosti bude kupující informován e-mailem.

Vrácené zboží zasílá zákazník na své náklady.  Zásilky zaslané dobírkou nebudou prodávajícím přebrány !

 

11. Ochrana osobních údajů 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Bezpečnost a ochrana informací)
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím.

Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou  související s dopravou zboží k zákazníkovi, či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a telefonního kontaktu).

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl žádnou újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky,  jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Jedná se o jméno, příjmení, případně název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. 

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

Výše uvedené osobní údaje, jsou u zákazníků, kteří provedli nákup bez registrace ihned po vyřízení z databáze e-shopu odstraněny, bez možnosti obnovení. Údaje na Daňových dokladech jsou uchovávány dle příslušných zákonů.

U zákazníků, kteří provedli registraci v našem e-shopu a tím vyslovili souhlas s uchováním poskytnutých osobních údajů, jsou údaje uloženy po celou dobu registrace (spolupráce). V případě, že zákazník požaduje odstranění svých osobních údajů z databáze e-shopu, informuje o tom provozovatele e-shopu na e-mailové adrese: registrace24@clr-czech.com. V e-mailu musí být uveden název účtu (e-mail) se kterým je zákazník zaregistrován a pro kontrolu i uvedené tel. číslo při registraci. Po přijetí žádosti o výmaz osobních údajů (zrušení registrace), budou osobní údaje bezodkladně odstraněny.

Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských účtů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je nutné zaslat žádost o výmaz osobních údajů pro každý uživatelský účet samostatně.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy ZDE.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel e-shopu Bezpeci24-eu může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. “cookies” tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.

Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Provozovatel e-shopu Bezpeci24-eu může využít e-mail zákazníka pro zaslání jednorázových informací o novinkách a slevách v e-shopu Bezpeci24-eu, pokud se zákazník zaregistroval k odběru novinek.  V případě, že si zákazník nepřeje zasílání uvedených informací, zašle na e-mail: registrace24@clr-czech.com zprávu a do předmětu zadá ” INFORMACE NEZASÍLAT”. Zpráva musí být zaslána z e-mailu, který byl zaregistrován pro příjem novinek a obchodních sdělení!!


12. Závěrečná ustanovení

12.1 Akceptování podmínek 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a kupujícím v tomto e-shopu (Bezpeci24-eu).

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

12.2. Závěrečná ustanovení 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi společností CLR s.r.o, jako provozovatelem e-shopu Bezpeci24.eu a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, případně spor řešit on-line pomocí k tomu určené  ODR platformy.

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na webu ČOI.

Než Kupující přistoupí k mimosoudního řešení přes ČOI, nebo ODR platformy, případně soudnímu řešení sporu, doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na provozovatele e-shopu (CLR s.r.o.) pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10. 4. 2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

Košík

Your Cart is Empty

Nakupovat dále