Návrh řešení

Navrhneme systém dle Vašich technických i finančních požadavků.

Při návrhu řešení technického požadavku, zohledňujeme návrhy, potřeby a přání každého zákazníka. Hlavním úkolem je, aby byl zákazník plně spokojen a instalace proběhla dle jeho představ. 

Při návrhu vždy upřednostňujeme kvalitu, spolehlivost, bezpečnost a soulad se všemi normami, které jsou pro jednotlivé instalace uloženy. Snažíme se i zohlednit veškeré požadavky zákazníka, pokud však nejsou na úkor kvality a shody s příslušnou normou.